(Download) Sách giáo khoa NXB Giáo dục

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đã xây dựng trang “Hành trang số” và số hóa toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập và sách giáo viên. Không cần đăng nhập hay mở tài khoản phụ huynh cũng có thể đọc sách một cách dễ dàng và thuận tiện. Trong thời gian nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, nếu chưa thể mua SGK thì thầy cô, phụ huynh và các em học sinh có thể tải về để sử dụng Link tải về: Sách giáo khoa  

Xem thêm...