Giao tiếp tự tin là nền tảng phát triển trí thông minh và sáng tạo.